Trang chủ Văn bản khác
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
1046/BC-UBND 21/11/2020 Tình hình dịch bệnh covid-19 và công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố Uông Bí (Ngày 21/11/2020) UBND Thành phố Uông Bí
1046bc_0001.signed.pdf
1040/BC-UBND 19/11/2020 Kết quả thực hiện phong trào thi đua xây dựng độ thị phát triển bền vững và thân thiện với môi trường của thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
1040-bc_0001.signed.pdf
1041/BC-UBND 19/11/2020 Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP UBND Thành phố Uông Bí
1041-bc_0001.signed.pdf
4306/QĐ-UBND 18/11/2020 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp
4306_signed.pdf
4297/QĐ-UBND 18/11/2020 Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc phạm vi, chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
4297_signed.pdf
1036/BC-UBND 16/11/2020 Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV UBND Thành phố Uông Bí
1036-BC_0001.signed.pdf
1024/BC-UBND 13/11/2020 Tổng hợp Tình hình dịch bệnh covid-19 và công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố Uông Bí (Ngày 13/11/2020) UBND Thành phố Uông Bí
1024bc_0001.signed.pdf
1022/BC-UBND 11/11/2020 Tình hình kinh tế - xã hội năm 2020; Tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 UBND Thành phố Uông Bí
1022bc_0001.signed.pdf
1018/BC-UBND 11/11/2020 Thực hiện chủ đề công tác năm 2020 "Nâng cao đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức" trên địa bàn Thành phố năm 2020 UBND Thành phố Uông Bí
1018bc_0001.signed.pdf
4158/QĐ-UBND 06/11/2020 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và đào tạo
4158_signed_signed_signed.pdf
3986/QĐ-UBND 22/10/2020 Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung: bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường Văn phòng UBND tỉnh
3986_signed_signed.pdf
958/BC-UBND 21/10/2020 Tổng hợp Tình hình dịch bệnh covid-19 và công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố Uông Bí (Ngày 21/10/2020) UBND Thành phố Uông Bí
958-bc_0001.signed.pdf
952/BC-UBND 20/10/2020 Thực hiện chỉ thị 29 -CT/TW của Ban Bí thư Trung ương khóa XI về "Đẩy mạnh công tác an toàn lao động trong thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế" UBND Thành phố Uông Bí
952-bc_0001.signed.pdf
947/BC-UBND 19/10/2020 Tổng hợp tình hình dịch bệnh covid-19 và công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Uông Bí (Ngày 19/10/2020) UBND Thành phố Uông Bí
947-BC_0001.signed.pdf
946/BC-UBND 19/10/2020 Tổng kết Đề án phát triển văn hóa trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 UBND Thành phố Uông Bí
946-BC_0001.signed.pdf
3969/QĐ-UBND 19/10/2020 V/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch
3969_signed_signed (1).pdf
942/UBND-UB 16/10/2020 Về việc đề xuất thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh UBND Thành phố Uông Bí
942_0001.signed.pdf
2478/UBND 16/10/2020 Về việc tham gia ý kiến quy trình nhập cảnh và giám sát, cách ly covid-19 với người nhập cảnh trên chuyến bay thương mại quốc tế UBND Thành phố Uông Bí
2478cv_0001.signed.pdf
2476/UBND 16/10/2020 Về việc rà soát các tiêu chí thành lập cơ quan công tác dân tộc UBND Thành phố Uông Bí
24760cv_0001.signed.pdf
3945/QĐ-UBND 15/10/2020 Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính
3945_signed.pdf
2190/SVHTT-VP 09/10/2020 Đăng tải kết quả xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh" của ông Trần Nhuận Minh Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch
2190.signed.signed.signed.signed.pdf
3873/QĐ-UBND 09/10/2020 V/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban quản lý Khu kinh tế Vân Đồn
3873_signed.pdf
330/TB-UBND; 3748/QĐ-UBND 07/10/2020 V/v công bố công khai điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Quảng Yên UBND Thị xã Quảng Yên
3748_signed.pdf
TB 330.signed.pdf
3792/QĐ-UBND 05/10/2020 Danh mục thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
3792_signed.pdf
207/BC-UBND 02/10/2020 Báo cáo Tổng kết Đề án phát triển quan hệ lao động tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2013 - 2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
207_signed.pdf
172/KH-UBND 01/10/2020 Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2020 - 2030 UBND tỉnh Quảng Ninh
172_signed_signed.pdf
3417/CV-SLĐTBXH 01/10/2020 Về việc xây dựng lộ trình và định hướng phấn đấu cho tập thể, cá nhân trong công tác Thi đua – Khen thưởng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
CV 3417.signed.signed.pdf
651/BC-HĐND 23/09/2020 Báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng còn lại năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XIII Nhờ Văn thư các đơn vị gửi tới TV ban KTNS theo DS gửi kèm HĐND tỉnh Quảng Ninh
651. BCHDND_signed.pdf
1402/QĐ-LĐTBXH 23/09/2020 Tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng người già cô đơn và người tàn tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không nơi nương tựa nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Trung tâm Bảo trợ Xã hội Quảng Ninh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
197/BC-UBND 23/09/2020 BC Tình hình thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ Tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 UBND tỉnh Quảng Ninh
197_signed.pdf
4931/SGTVT-QLKCHT&ATGT 23/09/2020 Thông báo cấm phương tiện xe từ 4 trục trở lên lưu thông theo giờ qua trung tâm TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh Sở Giao Thông - Vận tải
4931.TGT.signed.signed (1).pdf
864/BC-UBND 22/09/2020 Tổng hợp tình hình dịch bệnh covid-19 và công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Uông Bí (Ngày 22/9/2020) UBND Thành phố Uông Bí
864-bc_0001.signed.pdf
3624/QĐ-UBND 21/09/2020 V/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và xã hội
3624 thay_signed.pdf
859/BC-UBND 20/09/2020 Tình hình dịch bệnh covid-19 và công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Uông Bí (Ngày 20/9/2020) UBND Thành phố Uông Bí
ngày 20.9.pdf
224/TB-PTQĐ 18/09/2020 V/v lựa chọn đơn vi tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất khu Quy hoạch dân cư tự xây Khe Cát ( giai đoạn 3), phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh UBND Thị xã Quảng Yên
TB 224.pdf
214/UBND-TH4 18/09/2020 Thông báo văn bản mới ban hành UBND tỉnh Quảng Ninh
214_signed.pdf
215/UBND-TH4 18/09/2020 Thông báo văn bản mới ban hành UBND tỉnh Quảng Ninh
215_signed.pdf
850/BC-UBND 17/09/2020 Tổng hợp tình hình dịch bênh covid-19 và công tác phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn thành phố Uông Bí (Ngày 17/9/2020) UBND Thành phố Uông Bí
850bc_0001.signed.pdf
209/UBND-CN2 17/09/2020 Thông báo Thông tư mới ban hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường UBND tỉnh Quảng Ninh
209_signed.pdf
3950/TB-SNNPTNT 16/09/2020 Thông báo kết quả xử lý vi phạm hành chính tháng 08/2020 thực hiện Chỉ thị 18-CT/TU ngày 01/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản UBND tỉnh Quảng Ninh
3950.signed.pdf
123456TiếpCuối »
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 0
Đã truy cập: 0

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.