Trang chủ Văn bản khiếu nại tố cáo
Số ký hiệu
Ngày ban hành
Select a date from the calendar.
Ngày hiệu lực
Select a date from the calendar.
Đơn vị
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực văn bản
Loại văn bản
Người ký
Từ khóa
Danh sách văn bản
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuCơ quan ban hànhĐính kèm
3038/UBND-TD4 01/12/2020 Chuyển đơn của bà Phạm Thị Nguyên, trú tại tổ 52, khu 4B, phường Cao Xanh đến UBND thành phố Hạ Long để giải quyết theo quy định UBND tỉnh Quảng Ninh
3037/UBND-TD4 01/12/2020 Chuyển đơn của ông Vũ Văn Xoan, trú tại tổ 3, khu 8, phường Cao Xanh đến UBND thành phố Hạ Long để giải quyết theo quy định UBND tỉnh Quảng Ninh
3020/UBND-TD1 27/11/2020 Chuyển đơn của bà Nguyễn Thị hương, trú tại tổ 8, khu 5, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
4423/QĐ-UBND 27/11/2020 Giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Phương trú tại tổ 2, khu 1, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
4426/QĐ-UBND 27/11/2020 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Vũ Thị Xuân Phương, trú tại tổ 4A, khu 5B, phường Bãi Cháy, thành phố Ha Long UBND tỉnh Quảng Ninh
4425/QĐ-UBND 27/11/2020 Giao nhiệm vụ xác minh khiếu nại của ông Nguyễn Minh Hồng, trú tại tổ 4B, khu 5A, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
4429/QĐ-UBND 27/11/2020 Giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Trần Văn Lũy, trú tại tổ 5, khu 7, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
4427/QĐ-UBND 27/11/2020 Giao nhiệm vụ xác minh khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ngại, trú tại tổ 4B, khu 5A, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2998/UBND-TD4 26/11/2020 Chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Đoàn, địa chỉ: số 245B, đường Lê Lợi, tổ 1, khu 3, phường Yết Kiêu đến UBND thành phố Hạ Long để giải quyết theo quy định UBND tỉnh Quảng Ninh
2965/UBND-TD3 24/11/2020 Chuyển đơn của ông, bà phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2964/UBND-TD3 24/11/2020 Chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Doanh, khu Cầu Trắng, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2963/UBND-TD3 24/11/2020 Chuyển đơn của ông Trịnh Minh Thành, khu Cầu Trắng, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2970/UBND-TD4 24/11/2020 Chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Cường và một số hộ dân trú tại tổ 69A, khu 6, phường Cao Xanh đến UBND thành phố Hạ Long để giải quyết theo quy định UBND tỉnh Quảng Ninh
2975/UBND-TD3 24/11/2020 Chuyển đơn của bà Vũ Thi Mai, trú tại tổ 5, khu 1, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2976/UBND-TD3 24/11/2020 Chuyển đơn của bà Lê Thị Bầu, khu 5, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2977/UBND-TD3 24/11/2020 Chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Hợp, khu 2, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2978/UBND-TD3 24/11/2020 Chuyển đơn của các ông, bà: Nguyễn Văn Tấn, Nguyễn Thị Huyên, trú tại tổ 6, khu 4, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2979/UBND-TD3 24/11/2020 Chuyển đơn của các ông, bà: Nguyễn Khánh Chiến, Vũ Minh Tính, Đinh Thị Loan, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
4353/QĐ-UBND 20/11/2020 Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Quý, trú tại tổ 2B, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
2925/UBND-TD3 19/11/2020 Chuyển đơn của bà Trần Thị Liên, trú tại tổ 12, khu 3A, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2926/UBND-TD3 19/11/2020 Chuyển đơn của bà Lềnh Thị Kim Hoa, trú tại tổ 2, khu 10, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2927/UBND-TD3 19/11/2020 Chuyển đơn của ông Ngọ Ngọc Trung, trú tại tổ 3, khu 1, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2928/UBND-TD3 19/11/2020 Chuyển đơn của bà Phạm Thị Thắm, trú tại tổ 10, khu 1, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2929/UBND-TD3 19/11/2020 Chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Am, trú tại tổ 39, khu 4, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2922/UBND-TD3 19/11/2020 Chuyển đơn của ông Phạm Văn Ngọ, đại diện một số hộ dân trú tại tổ 9, khu 4, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
7900/UBND-TD1 19/11/2020 Giải quyết đề nghị của bà Lê Thị Quế, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
4314/QĐ-UBND 19/11/2020 Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Liên trú tại tổ 64, khu 4, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
4313/QĐ-UBND 19/11/2020 Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Mạnh Hùng, trua tị tổ 20, khu 2, phường Hà Trung, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
7899/UBND-TD4 18/11/2020 Giải quyết nội dung khiếu nại của ông Phạm Văn Chính, trú tại tổ 30, khu 4A, phường Hà Phong, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
4273/QĐ-UBND 16/11/2020 Đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hoàng - dại diện Công ty TNHH MTV gốm sứ mỹ nghệ Hoàng Yến địa chỉ tại tổ 4, khu 12, phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
4161/QĐ-UBND 09/11/2020 Giao xác minh nội dung khiếu nại của một số công dân nguyên là xã viên HTX rau Chiến Thắng, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
7570/UBND-TD4 06/11/2020 Giải quyết nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hạnh, trú tại tổ 2, khu 5, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2729/UBND-TD2 02/11/2020 Chuyển đơn của ông, bà: Đinh Văn Nhuận, Nguyễn Văn Hào, Dương Văn Voòng, Nguyễn Văn Thơ đến UBND thành phố Hạ Long để giải quyết theo quy định UBND tỉnh Quảng Ninh
4061/QĐ-UBND 29/10/2020 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung của bà Nguyễn Thị Tuyến, trú tại tổ 4B, khu 5A, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
4062/QĐ-UBND 29/10/2020 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông bà: Phạm Văn Lạp, Bùi Thị Tiệp, trú tại tổ 6, khu 11, phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
4063/QĐ-UBND 29/10/2020 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Ngô Văn Luấn, trú tại tổ 3, khu 6, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2663/UBND-TD3 27/10/2020 Chuyển đơn của bà Phạm Thị Tơ, trú tại khu 5, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2664/UBND-TD3 27/10/2020 Chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Truyện, trú tại khu 3, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2665/UBND-TD3 27/10/2020 Chuyển đơn của bà Phạm Thị Khuê, trú tại khu 3, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2666/UBND-TD3 27/10/2020 Chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Liên, trú tại khu 3, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2667/UBND-TD3 27/10/2020 Chuyển đơn củaông Nguyễn Quang Chung, trú tại khu 3A, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2668/UBND-TD3 27/10/2020 Chuyển đơn của ông Đỗ Xuân Vì, trú tại khu 9b, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2669/UBND-TD3 27/10/2020 Chuyển đơn của ông Trần Văn Trại, trú tại khu Đồn Điền, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2648/UBND-TD4 26/10/2020 Chuyển đơn của bà Bùi Thị Oanh, trú tại tại 4, khu 6, phường Hồng Hà đến UBND thành phố Hạ Long để giải quyết theo quy định UBND tỉnh Quảng Ninh
4014/QĐ-UBND 26/10/2020 Giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Bùi Đình Tường trú tại tổ 2, khu Cầu Trắng, phường Đại Yên, tp Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
4015/QĐ-UBND 26/10/2020 Giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Mậu trú tại tổ 3, khu 1B, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2632/UBND-TD3 23/10/2020 Chuyển đơn của bà Phạm Thị Chi, trú tại tổ 94, khu Đồn Điền, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
7171/UBND-TD1 23/10/2020 Giải quyết khiếu nại của các ông: Bùi Đức Dưỡng và Hoàng Đức Tuấn thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2649/UBND-TD4 23/10/2020 Chuyển đơn của bà Phạm Thị Khánh Thu, trú tại tổ 8, khu 1, phường Hồng Hà đến UBND thành phố Hạ Long để giải quyết theo quy định UBND tỉnh Quảng Ninh
3987/QĐ-UBND 22/10/2020 Giao xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Luật trú tại tổ 8, khu 9, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
12345...Cuối cùng
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 0
Đã truy cập: 0

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.